Política de privacitat

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable INÈS VALLÈS TRESSERRAS DNI 47.105.401-K kinesissalut@gmail.com Telf: 687 00 19 20 C/ Almeria, num. 10, bjs, 08710 Santa Margarida de Montbui +info  
DPD Contacte: mr.correu@gmail.com  
Finalitat

1) Consultes i sol·licituds d’informació: Donar resposta a les consultes d’informació rebudes.

2) Consultes i sol·licituds d’informació via formulari de contacte: Donar resposta a les consultes d’informació rebudes.

3) Fes la teva reserva: Poder reservar visita de fisioteràpia i d’osteopatia.

 
Legitimació

1) Consultes i sol·licituds d’informació: Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació que rebi “Kinesis Salut” per correu electrònic té un interès legítim en atenció a l’interessat.

2) Consultes i sol·licituds d’informació via formulari de contacte: Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació que rebi per formulari de contacte obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de contacte (Art. 6.1.a RGPD) mitjançant el checkbox.

3) Fes la teva reserva: Per a les reserves obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de reserva (Art. 6.1.a RGPD) mitjançant el checkbox.

 
Conservació

1) Consultes i sol·licituds d’informació: Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació les dades es mantindran durant el període d’un any a partir de l’última confirmació d’interès.

2) Consultes i sol·licituds d’informació via formulari de contacte: Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació les dades es mantindran es mantindrà durant el període d’un any a partir de l’última confirmació d’interès.

3) Fes la teva reserva: Les dades es mantindran es mantindrà durant el període d’un any a partir de la reserva.

 
Procedència

1) Consultes i sol·licituds d’informació: el propi interessat o el seu representant legal.

2) Consultes i sol·licituds d’informació via formulari de contacte: el propi interessat o el seu representant legal.

3) Fes la teva reserva: el propi interessat o el seu representant legal

 
Destinataris

Per la prestació dels serveis necessaris de la plataforma de reserves es comparteixen les dades estrictament necessàries amb:


Zierzoware S.L. (en adelante ZIERZOWARE )

Adreça: C/ Madre Rafols, 2 Planta 8 Of. 7, 50004, ZARAGOZA.

Telèfon: 976 530 762

Correu electrònic: contacto@organizate.info

 
Transferències internacionals No realitzem transferències internacionals amb les seves dades.  
Drets Accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat de les dades personals, com s’explica al corresponent apartat.   
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades al desglossament d’apartats que li presentem a continuació (segona capa informativa.  

Informació general

La present Política de Privacitat té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regulen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals.


De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, us expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com es realitzen aquests processos, amb quines finalitats, quines altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

 

 

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de dades?

El responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini les finalitats i mitjans del tractament de dades personals.


Li informem que INÈS VALLÈS TRESSERRAS (en endavant “Kinesis Salut”) és el titular de la web kinesisequipsalut.com, amb DNI: 47.105.401-K i domicili a C/ Almeria, num. 10, bjs, 08710 Santa Margarida de Montbui . Pot contactar per correu electrònic a kinesissalut@gmail.com.

 

 

Finalitat. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personal?

A “Kinesis Salut” tractem la informació que ens facilita per a gestionar les consultes rebudes i sol·licitar cites online. 


La informació personal que ens faciliti a través dels correus electrònics o via formularis de la pàgina web es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, no s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb el que estableix el RGPD 679/2016 i la L.O. 3/2018. Per a complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliti, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.


A continuació li detallem els usos i finalitats previstes:

1) Consultes i sol·licituds d’informació: Donar resposta a les consultes d’informació rebudes.

2) Consultes i sol·licituds d’informació via formulari de contacte: Donar resposta a les consultes d’informació rebudes.

3) Fes la teva reserva: Poder reservar visita de fisioteràpia i d’osteopatia.

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:  


1) Consultes i sol·licituds d’informació: Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació que rebi “Kinesis Salut” per correu electrònic té un interès legítim en atenció a l’interessat.

2) Consultes i sol·licituds d’informació via formulari de contacte: Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació que rebi per formulari de contacte obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de contacte (Art. 6.1.a RGPD) mitjançant el checkbox.

3) Fes la teva reserva: Per a les reserves obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de reserva (Art. 6.1.a RGPD) mitjançant el checkbox.

 

Conservació. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. A continuació li detallem el temps que conservem les dades personals:


1) Consultes i sol·licituds d’informació: Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació les dades es mantindran durant el període d’un any a partir de l’última confirmació d’interès.

2) Consultes i sol·licituds d’informació via formulari de contacte: Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació les dades es mantindran es mantindrà durant el període d’un any a partir de l’última confirmació d’interès.

3) Fes la teva reserva: Les dades es mantindran es mantindrà durant el període d’un any a partir de la reserva.

 

Procedència. Com hem obtingut les seves dades?

Visitar la web de “Kinesis Salut” no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. 


“Kinesis Salut” prohibeix expressament que menors de divuit anys facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.


1) Consultes i sol·licituds d’informació: el propi interessat o el seu representant legal.

2) Consultes i sol·licituds d’informació via formulari de contacte: el propi interessat o el seu representant legal. Al formulari de contacte es demanaran les següents dades personals: nom i adreça de correu electrònic.

3) Fes la teva reserva: el propi interessat o el seu representant legal. Al formulari de fes la teva reserva es demanaran les següents dades personals: Usuari, contrasenya, nom, cognoms, data de naixement, adreça de correu electrònic, telèfon fix, telèfon mòbil i adreça complerta.

 

 

Mesures de seguretat

“Kinesis Salut” adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.


Entre d’altres, destaquen les següents mesures:

· Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

· Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

· Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.

· Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

 

 

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les dades?

Aquestes dades seran tractades per “Kinesis Salut”.

Per la prestació dels serveis necessaris de la plataforma de reserves es comparteixen les dades estrictament necessàries amb:


Zierzoware S.L. (en adelante ZIERZOWARE )

Adreça: C/ Madre Rafols, 2 Planta 8 Of. 7, 50004, ZARAGOZA.

Telèfon: 976 530 762

Correu electrònic: contacto@organizate.info


Zierzoware S.L. emmagatzema les dades en servidors situats a la UE.


Excepte requeriment legal, no se cediran les vostres dades per a cap altra finalitat diferent de la que se us hagi informat. No realitzem transferències internacionals amb les seves dades personals.

Drets. Quins són els seus drets quan ens facilita dades?

La normativa vigent de protecció de dades l’empara en una sèrie de drets en relació amb l’ús que li donem a les seves dades personals. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.


A continuació, us expliquem quins són els drets que l’assisteixen:

· Sol·licitar el accés a les seves dades personals

· Sol·licitar la rectificació de les seves dades

· Sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades (dret a l ‘ «oblit»)

· Limitar o oposar a l’ús que li donem a les seves dades

· Dret a la portabilitat de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.

· Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment

· Dret a presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades


Com pot exercir els seus drets?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:


Presencialment o per correu electrònic a:

INÈS VALLÈS TRESSERRAS

DNI: 47.105.401-K

C/ Almeria, num. 10, bjs, 08710 Santa Margarida de Montbui 

kinesissalut@gmail.com


A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C / Jorge Juan, 6. 28001, Madrid.

E-mail: info@agpd.es

Telèfon: 912663517

Web: https://www.agpd.es

 

Consentiment i acceptació

L’acceptació del present document indica que vostè entén i accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat per la qual cosa autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. L’usuari que faciliti les seves dades personals a través del correu electrònic de “Kinesis Salut”, estarà proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal. Als formularis de contacte aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de la nostra Política de Privacitat.